Konkurs Młodej Poezji 2021

5. OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODEJ POEZJI

  1. Do udziału w piątej edycji Konkursu Młodej Poezji zakwalifikowanych zostało 256 zestawów wierszy, z których Kapituła Konkursu, w składzie dr Tomasz Cieślak-Sokołowski, dr Jakub Kornhauser i prof. Joanna Zach, na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku wybrała troje Laureatów.

   Kapituła jednogłośnie zadecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych pierwszych nagród oraz jednego wyróżnienia.

   I NAGRODA (ex aequo): Jakub Sęczyk i Justyna Tomska

   Wyróżnienie: Sara Akram

   W uzasadnieniu werdyktu Joanna Zach napisała: „Wybraliśmy dwa zestawy bardzo różne, które łączy jedynie to, co nieodzowne w poezji – precyzja i pojemność. Albo inaczej: wewnętrzna dyscyplina i świadoma selekcja (słów, wrażeń) sprawiające, że każdy wiersz odsłania znacznie więcej, niż »mówi«. Warunek ten spełniają znakomicie zarówno krótkie, zwarte wiersze pana Jakuba Sęczyka, jak i dłuższe, »konwersacyjne«, obfitujące w realia wiersze pani Justyny Tomskiej. U Sęczyka pod powierzchnią słów i obrazów – ostrych, jakby ciętych skalpelem – kryje się świat dotkliwie aktualny, z jego postindustrialną grozą i zwodniczym nadmiarem. W wierszach Justyny Tomskiej dzieje się coś niezwykłego – opowiadają o czymś, o czym nie da się opowiedzieć, w sposób zupełnie niebanalny i prawdziwy”. 

   Jakub Kornhauser dodaje w uzasadnieniu: „Sęczyk za rozmywanie granic miasta, w którym jedni pracują jak ćmy, a inni wypadają poza kreskę, i za czułość w obserwacjach nowego świata i jego delegatur. Tomska za rozmywanie granic życia, w którym jedni walczą jak sumici i sumitki, a inni segregują, sortują i jedzą pierogi. I za przypomnienie, że najczęściej jesteśmy jednymi i drugimi. Akram za rozmywanie granic ego, w którym jedna cząstka woli obracać się w tym, co bio, a druga wśród bitcoinów i pleksi”. 

   Werdykt skomentował też Tomasz Cieślak-Sokołowski: „W piątej edycji Konkursu Młodej Poezji przyznaliśmy dwie równorzędne pierwsze nagrody oraz jedno wyróżnienie. Nagrodzone zestawy pokazują ciekawą różnorodność, intrygującą rozpiętość poetyckich dykcji. Wiersze Jakuba Sęczyka zawęźlają różne elementy naszej współczesności, pokazują bohatera, który – podobnie jak czytelnik – nie pomyśli już, że łatwo można w poetyckim wzlocie wywikłać się, wypisać z tego pejzażu; wszyscy »pod bilbordem krążymy [jak] senna konstelacja ciem«. Justyna Tomska w nieoczekiwany sposób – nie opuszczając rejestrów rozmowy, obgadywania zdawałoby się codziennych spraw – opowiada o trudnej »energii czekania«, »energii bycia właściwie pewnym«… Wiersze Sary Akram tylko na pierwszy rzut oka organizuje silny głos poetki (wybijający się w klauzulach jednego z utworów »uzgadniam«, »obracam«, »ściskam«) – szybko jednak okazuje się, że chodzi tu nie tyle o łatwe liryczne wyznania, ale bardziej subtelne gry ze współczesnymi, technologicznymi matrycami – gdy »Edgerank zlizuje resztki«.

   Wiersze laureatów ukazały się  w „Czasie Literatury” (nr 4/2020). 

   Organizatorami konkursu są Fundacja Miasto Literatury, Krakowska Fundacja Literatury oraz kwartalnik „Czas Literatury”.  Konkurs odbył się w ramach projektu Krakowskie Księgarnie na Medal oraz Międzynarodowego Festiwalu im. Czesława Miłosza. 

   Laureaci:

   Jakub Sęczyk

   Urodzony w 1993 roku. Teksty poetyckie i krytyczne publikował m.in. w „Odrze”, „Małym Formacie”, „Kontencie”, „Stonerze Polskim”, „Nowym Napisie”, „Wizjach”, „Drobiazgach”, „biBLiotece” i „Tlenie Literackim”. Debiutował w antologii Połów. Poetyckie debiuty 2019 (2020). Mieszka we Wrocławiu. 

   Justyna Tomska

   Rocznik 1979. Związana z naukowym wydawnictwem Medycyna Praktyczna. Przez wiele lat prowadziła w miesięczniku „Medycyna Praktyczna” cykl „Okiem pacjenta” – wywiady z polskimi artystami i ludźmi kultury. Napisała scenariusz do sztuki Hotel Nowy Świat w reżyserii Magdaleny Piekorz (Teatr Polski w Bielsku-Białej). W 2019 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Anny Świrszczyńskiej. Jej wiersze ukazały się w „Helikopterze”, „ArtPapierze” oraz kilku antologiach. Jej debiutancki tom wierszy „List do patomorfologa” ukazał się w 2021 wydawnictwie Znak. Mieszka w Krakowie.

   Sara Akram

   Urodzona w 1994 roku. Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Publikowała m.in. w „Akcencie”, „biBLiotece”, „Stonerze Polskim”, „Tlenie Literackim”, „Stronie Czynnej”. Finalistka XV edycji Pracowni Twórczej „Połów” (2020). Mieszka w Lublinie.