„Improwizować należy według planu”, Monika Prylińska

Książka o tym, jak to było w całkiem niedalekiej przeszłości, kiedy w Krakowie kłębił się tłum zagranicznych turystów, oprowadzanych przez lokalnych przewodników – bo to jest właśnie opowieść o życiu zawodowym i jego konsekwencjach w życiu prywatnym pewnej nietuzinkowej krakowskiej przewodniczki, Jadwigi Żywotek. Prezentuje nam ona swoje własne typy turysty – celnie acz sarkastycznie maluje kolejne portrety: turysta harpia, turysta mimoza, turysta kosmita … A przy tym szuka odpowiedzi na pytanie jak pogodzić życiowe role żony nieidealnego męża i matki rezolutnej choć wyczerpującej Amelki z pracą i pasją podróżowania, nie wspominając o silnej potrzebie wolności? I czy każdy musi to robić? Czy każdemu się udaje? Odpowiedź w książce… I last but not least – my też w tej opowieści występujemy i dlatego tym bardziej ją polecamy