Dziejów Herdota nie trzeba przedstawiać nikomu, kto interesuje się kulturą helleńską. Klasyczna pozycja historiograficzna, opisująca starożytny świat, z punktu widzenia Greka, Herodota – w którym potęgi starożytnych Egipcjan, Persów, Scytów oraz Traków stoją w opozycji do cywilizacji helleńskiej. Dziś to nieocenione źródło wiedzy o starożytnym świecie oraz o tym, co nazwalibyśmy postrzeganiem Obcego. Problem współczesny, jak nigdy. W nowym wydaniu prezentuje się monumentalnie.