2016

Naszym celem było i jest wzbogacenie oferty kulturalnej stacjonarnych księgarni Krakowa poprzez wprowadzenie do nich najwyższej jakości wydarzeń opartego na wielodyscyplinarnych działaniach kulturalnych. W 2016 roku, we współpracy z 11 księgarniami zrealizowaliśmy 73 wydarzenia: spotkania, rozmowy, warsztaty, mini-koncerty, debaty, wykłady obejmujące wszystkie dziedziny literatury pięknej, poezji czy non-fiction oraz wydarzenia wymykające się łatwej klasyfikacji, tak jak nieformalna akcja „Znani za ladą” (osobowości Krakowa w roli księgarzy), realizacja filmów promujących czytelnictwo. Zadanie otworzyło możliwości realizacji różnorodnych wydarzeń, dostosowanych do profilu księgarń i zaspokających, nawet niszowe, potrzeby czytelników/uczestników. W pierwszej edycji grupa odbiorców przekroczyła liczbę 1500.

Z opinii księgarń i uczestników wiemy, że wydarzenia dotarły do tych dla których były przeznaczone. Świadczy o tym nie tylko frekwencja na spotkaniach, ale i zadowolenie i prośby uczestników, którzy polubili cykle wydarzeń (np. Księgarnia Bonobo zorganizowała dodatkowe spotkanie w cyklu „Etnobotanika praktyczna”, księgarnia Italicus dwukrotnie zaprosiła p. Ewę Lipską gdyż zainteresowanie rozmową z nią było tak duże, w Microscupie grupa słuchaczy „Najmniejszych wykładów świata” długo po godzinach pracy księgarni dyskutowała o filozofii, studenci AGH zainspirowani filmami promującymi czytanie #AGH czyta sami zaczęli je nagrywać). Wszystkie księgarnie biorące udział w zadaniu zgłosiły chęć dalszej współpracy i kontynuacji tworzenia wydarzeń kulturalnych i artystycznych w swojej przestrzeni.

Wydarzenia skierowane dla dzieci rozwijały wyobraźnię (warsztaty literackie i plastyczne), pozwalały dzieciom poznać i oswoić się z atmosferą księgarni, były ciekawym sposobem spędzenia czasu (np. spotkania z językiem włoskim, hiszpańskim i francuskim przygotowane specjalnie by zachęcić dzieci do nauki języków).