„Antykruchość” ekonomisty Nassima Nicholasa Taleba, to książka na wczoraj, bo wyjaśnia zjawiska przeszłości (nie tylko ekonomiczne), na dziś, bo pozwala zrozumieć teraźniejszość i w niej funkcjonować oraz na jutro, bo pozwala przewidzieć przyszłość, co autorowi udało się przed kryzysem finansowym w 2008. Autor stawia tezę, że istnieją rzeczy/idee kruche, które po spotkaniu z kryzysem, wstrząsem lub pewną przypadkowością, ulegają zniszczeniu, natomiast to co antykruche, nie tylko przetrwa, ale też stanie się silniejsze (jak hydra, u której z każdym ścięciem pojawiają się nowe głowy). Jak być antykruchym i czerpać korzyści ze wstrząsów które przynosi życie? Odsyłamy do lektury.

Aut. Dominik Klima