O projekcie

Projekt Krakowskie Księgarnie na Medal zadebiutował w 2016 roku. To wtedy, pierwszy raz, Fundacja Miasto Literatury z sukcesem złożyła wniosek w nowopowstałym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”.